شوروم تجهیزات آشپزخانه | لوک استودیو

کریستینا لوک دفتر همنام خود را شش سال پیش باز کرد ولی او دهه ها تجربه در طراحی شهری، پروژه‌های نمایشگاهی، بیمارستان و ساختمان های مسکونی در کانادا و زادگاهش هونگ کنگ دارد. طراحی او برای شرکت آردا در منطقه‌ی کالینری نشان از طراحی چندوجهی او در شوروم تجهیزات آشپزخانه دارد. لوک فضای ۱۰۰۰ متری…Read More