بک بریتاین با بهره گیری از قطعات شیشه‌ای جان هوگان، مجموعه روشنایی با طراحی محدود ارائه کرده است

بک بریتاین با بهره گیری از قطعات شیشه‌ای جان هوگان، مجموعه روشنایی با طراحی محدود ارائه کرده است

بک بریتاین طراح لایتینگ نیویورکی همیشه کارهای هنرمند شیشه‌گر، جان هوگان را و طوری که اجسامش نور طبیعی را بازتاب می‌کنند، تحسین کرده است. این هنرمند طراح لایتینگ که تم‌های تاریک و آسمانی را در کارهایش ارايه می کند می‌گوید: ما به سمت همدیگر کشیده شدیم شاید به خاطر ذات متفاوت کارهایمان. بر خلاف رویکرد متفاوت این دو هنرمند، آنها با رجوع به ستارگان، زمین مشترکی پیدا کرده اند که منجر به مجموعه‌ای از لایتینگ با طراحی محدود شده است.

هوگان قطعات شیشه‌ای متفاوتی – کره‌ها، سیلندرهای‌ خالی و پیکان ها – را به سیستم لایتینگ آریس که از اولافور الیاسون الهام گرفته است، اضافه کرده است. در این میان بریتاین مجبور به تغییر در طراحی سازه‌ی چراغ‌های خود شده است.